WASTE 03/2019

Marta/ WASTE

To już trzeci WASTE i w ten weekend będzie o dobrych, którzy z czasem okazują się źli, o złych którzy zmieniają się w dobrych i o złych którzy zawsze będą źli. I o burgerach.

Prawie nic o Morawieckim

W internatach aż huczy o New Green Deal i polskim braku deklaracji w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mnie jednak bardziej zaciekawił stenogram z jednego z posiedzeń „Okrągłego Stołu”. Tak, tak, 10 marca 1989 roku podzespół do spraw ekologii debatował nad odejściem od węgla. Niestety strona koalicyjno-rządowa nie dogadała się ze stroną opozycyjno-solidarnościową. A to nawet bardzo „niestety” bo strona solidarnościowa była przeciwna dekarbonizacji kraju. 

Sytuacja ekologiczna Polski wymaga podjęcia w najbliższym czasie radykalnych zmian (…) Podstawowym warunkiem niedopuszczenia w przyszłości do klęski ekologicznej jest ograniczenie spalania węgla (…)”  grzmi strona rządowa w protokole rozbieżności. Stanowisko opozycji jest utrzymane w bardzo podobnej retoryce do obecnego rządu RP. 30 lat minęło i nic się nie zmieniło. Solidarność, a wraz z nią Morawiecki i spółka, dalej stoją na straży tylko jednej małej (ale najgłośniej krzyczącej) grupy społecznej – górników i wszystkich tych co z węgla żyją. Zatem w kontekście dzisiejszego globalnego kryzysu klimatycznego trochę mi się pozmieniały szufladki „zły” i „dobry” odnośnie stron okrągłego stołu. 

A jeśli o złych mowa… 

The Guardian sprawdził dokładnie i ujawnił listę 20 najgorszych, czyli kompanii paliwowych odpowiadających za 35% wszystkich emisji dwutlenku węgla i metanu od 1965 roku. Jakby tego było mało, część z nich przeznacza olbrzymie pieniądze na dezinformację na świecie i na wspieranie ruchów negujących kryzys klimatyczny. Chevron, BP, Exxon Mobile, Shell i TOTAL przeznaczają na ten cel łącznie 200 milionów dolarów! Tutaj miał być jakiś komentarz, ale zabrakło mi słów. 

Samo mięsko?

Żeby teraz trochę podnieść nas wszystkich na duchu, bardzo polecam wam obejrzenie (lub posłuchanie bo podcast też jest) rozmowy Kasi Gandor z Kajem Törökiem. Kaj jest jednym z „szefów wszystkich szefów” w sieci Max Burger – szwedzkiej burgerowni, która stawia na zrównoważony rozwój i próbuje odwieść swoich klientów od jedzenia mięsa. W filmie dowiecie się kim są klimatarianie, jak być klimato-pozytywnym i jak prowadzić zrównoważony biznes. A także poznacie małą maszynę używaną na szeroką skalę, która jest certyfikowana i zweryfikowana zewnętrznie i która pozwala wyssać CO2 z powietrza. Rozmowa ta, wbrew niektórym ciężkim tematom poruszanym przez Kasię, jest bardzo inspirująca i popchnęła mnie do wielu przemyśleń, o których napiszę wkrótce.

Share this Post